Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања NetIIS софтверског пакета за надзор и надгледање мреже , сервиса и сервера
Објављено:19. 02. 2014.
Ид:ОП 05/2014
Рок:21. 03. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка