Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Паник лампе
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:02. 03. 2018.
Ид:ЈНМВ 08/2018
Рок:13. 03. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Додатна појашњења 2
Додатна појашњења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде