Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуге - Израда пројеката за стабилне инсталације за дојаву пожара
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:23. 02. 2018.
Ид:ЈНМВ 07/2018
Рок:06. 03. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Додатне информације и појашњења 4
Додатне информације и појашњења 3
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда