Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Гуме за службена возила
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:23. 02. 2018.
Ид:ЈНМВ 06/2018
Рок:06. 03. 2018. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда