Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Збирка прописа у електронском издању
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:12. 02. 2018.
Ид:ЈНМВ 05/2018
Рок:23. 02. 2018. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору