Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Објављивања информативних огласа у дневном листу који се продаје на територији целе Републике Србије, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:08. 02. 2018.
Ид:ЈНМВ 04/2018
Рок:20. 02. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде