Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање и поправка лифтова, ротационих, клизних и сегментних врата
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:31. 01. 2018.
Ид:ЈНМВ 03/2018
Рок:13. 02. 2018. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Додатне информације и појашњења конкурсне документације
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација