Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања, по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:26. 01. 2018.
Ид:ЈНМВ 02/2018
Рок:05. 02. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученим уговорима
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда