Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Материјал за угоститељство, пиће и напици, за потребе Министарства Финансија - Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:19. 01. 2018.
Ид:ЈНМВ 01/2018
Рок:30. 01. 2018. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору