Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Управљање комуналним отпадом
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:20. 11. 2018.
Ид:ЈН 15/2018
Рок:30. 11. 2018. до 12 часова

Обавештење о закљуценом уговору-објављено 20.12.2018.
Одлука о додели уговора - објављена 3.12.2018. године
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка