Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 11. 2018.
Ид:ЈН 14/2018
Рок:14. 11. 2018. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 03.12.2018. године
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка