Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Испорука топлотне енегије
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:01. 11. 2018.
Ид:ЈН 13/2018
Рок:14. 11. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору за партију 5 - објављено 13.12.2018.године
Обавештење о закљученим уговорима за 4 партије - објављено 07.12.2018. године
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка