Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Услуге чишћења зграда Управе за трезор на адресама унутрашњих јединица
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:27. 09. 2018.
Ид:ЈН 11/2018
Рок:03. 10. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Додатне информације - појашњења
20 Конкурсна документација
10 Обавештење о покретању преговарачког поступка