Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање софтверског система за обрачун зарада корисника буџета
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 09. 2018.
Ид:ЈН 10/2018
Рок:14. 09. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка