Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Управљање комуналним отпадом
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:06. 07. 2018.
Ид:ЈН 09/2018
Рок:27. 07. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка