Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:11. 05. 2018.
Ид:ЈН 08/2018
Рок:24. 05. 2018. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка