Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање и поправка фотокопир апарата и телефакс апарата, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:11. 04. 2018.
Ид:ЈН 07/2018
Рок:26. 04. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка