Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање софтвера под комерцијалним називом "СИРИУС 2010"
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 02. 2018.
Ид:ЈН 06/2018
Рок:19. 02. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда