Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Стручна литература издавача ИПЦ
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:17. 01. 2018.
Ид:ЈН 03/2018
Рок:25. 01. 2018. до 11 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда