Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуге - Испорука топлотне енергије
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:15. 12. 2017.
Ид:ЈН 13/2017
Рок:25. 12. 2017. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација