Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуге - Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:08. 11. 2017.
Ид:ЈН 12/2017
Рок:27. 11. 2017. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација