Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуге - Испорука топлотне енергије по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:08. 11. 2017.
Ид:ЈН 11/2017
Рок:27. 11. 2017. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору за партију 5
Обавештење о закљученом уговору за партију 4
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 6
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Измена конкурсне документације
Додатна појашњења
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација