Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање софтвера за обрачун зарада корисника
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:04. 09. 2017.
Ид:ЈН 10/2017
Рок:14. 09. 2017. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација