Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Управљање комуналним отпадом
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:06. 07. 2017.
Ид:ЈН 09/2017
Рок:27. 07. 2017. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору за партију 6
Обавештење о закљученом уговору за партију 5
Обавештење о закљученом уговору за партије 2-4
Обавештење о закљученом уговору за партије 7-9
Обавештење о закљученом уговору за партије 10-12
Обавештење о закљученом уговору за партије 13-14
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору за партију 11
Конкурсна документација