Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Топлотне инсталације - прикључење на градски систем грејања у Рековцу
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:26. 07. 2017.
Ид:ЈН 08/2017
Рок:10. 08. 2017. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација