Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање софтвера под комерцијалним називом „SIRIUS 2010“
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:24. 02. 2017.
Ид:ЈН 06/2017
Рок:07. 03. 2017. до 10 часова

Обавештење о закљученом угововру
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација