Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Јавна набавка - Стручна литература
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:13. 01. 2017.
Ид:ЈН 03/2017
Рок:23. 01. 2017. до 11 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација