Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Управљање комуналним отпадом
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:30. 12. 2016.
Ид:ЈН 17/2016
Рок:11. 01. 2017. до 12 часова

Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 5
Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 3 и 4
Одлука о додели уговора и обустави поступка
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација