Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавку услуге - Управљање комуналним отпадом
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:09. 12. 2016.
Ид:ЈН 16/2016
Рок:16. 12. 2016. до 12 часова

Обавештење о обустави преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација