Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Испоруке топлотне енергије
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:09. 12. 2016.
Ид:ЈН 15/2016
Рок:16. 12. 2016. до 10 часова

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2
Обавештење о закљученим уговорима
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација