Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:14. 11. 2016.
Ид:ЈН 14/2016
Рок:23. 11. 2016. до 14 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација