Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Управљање комуналним отпадом
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:14. 11. 2016.
Ид:ЈН 13/2016
Рок:23. 11. 2016. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору за партије 10 - 12
Обавештење о закљученом уговору за партије 7 - 9
Обавештење о закљученом уговору за партије 13 и 14
Обавештење о обустави поступка за партије 2-6
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација