Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Испоруке топлотне енергије
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:14. 11. 2016.
Ид:ЈН 12/2016
Рок:23. 11. 2016. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору и о обустави поступка за партије 2-5
Одлука о додели уговора
Додатна појашњења
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација