Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Подршке и одржавања апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 09. 2016.
Ид:ЈН 09/2016
Рок:14. 09. 2016. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација