Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Опрема за противпожарну заштиту у сервер сали са пратећим радовима
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:12. 07. 2016.
Ид:ЈН 08/2016
Рок:22. 07. 2016. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација