Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:01. 06. 2016.
Ид:ЈН 07/2016
Рок:08. 06. 2016. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација