Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања софтвера под комерцијалним називом „SIRIUS 2010“, (подршка и одржавање информационог система за пословне функције стране расхода)
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:01. 03. 2016.
Ид:ЈН 06/2016
Рок:11. 03. 2016. до 14 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација