Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Стручна литература
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:18. 01. 2016.
Ид:ЈН 04/2016
Рок:26. 01. 2016. до 12 часова
  • Часопис за рачуноводство, ревизију и пословне финансије “Рачуноводство”
  • Приручник “Рачуноводствена пракса”

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору