Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Стручна литература
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:15. 01. 2016.
Ид:ЈН 03/2016
Рок:25. 01. 2016. до 11 часова
  • Часопис за финансијски консалтинг “Ревизор”
  • Часопис за буџетски консалтинг “Буџет”
  • Часопис за правни консултинг “Правник”

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору