Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Стручна литература
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:15. 01. 2016.
Ид:ЈН 02/2016
Рок:25. 01. 2016. до 10 часова
  • Часопис “Привредни саветник”
  • Часопис “Регистар прописа”

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору