Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Стручна литература
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:18. 01. 2016.
Ид:ЈН 01/2016
Рок:26. 01. 2016. до 10 часова
  • Билтен “Буџетско рачуноводство”
  • Часопис “Правни саветник”
  • Часопис “Подсетник за директора”

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору