Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање рачунара, штампача и комуникационе опреме
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:21. 09. 2020.
Ид:ЦЈН 15/2020

Обавештење о закљученом уговору за партију 14 - објављено 21.09.2020. године