Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Основно и каско осигурање возила
Објављено:31. 12. 2020.
Ид:ЦЈН 06/2020

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2 - објављено 21.01.2021. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 18.01.2022. године