Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - физичко-техничког обезбеђења објеката
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:05. 06. 2019.
Ид:ЦЈН 11/2019

Одлука о измени уговора за партију 23 - објављено 02.03.2020. године
Одлука о измени уговора за партију 22 - објављено 02.03.2020. године
Одлука о измени уговора за партију 21 - објављено 02.03.2020. године
Одлука о измени уговора за партију 20 - објављено 02.03.2020. године
Одлука о измени уговора за партију 19 - објављено 02.03.2020. године
Одлука о измени уговора за партију 18 - објављено 02.03.2020. године
Одлука о измени уговора за партију 17 - објављено 02.03.2020. године
Одлука о измени уговора о пружању услуга ФТО за партију 20 група објеката В - објављено 5.12.2019. године
Одлука о измени уговора о пружању услуга ФТО за партију 16 група објеката И - објављено 27.12.2019. године
Обавештење о закљученим уговорима - објављено 05.06.2019. године
Обавештење о закљученим уговорима - објављено 04.06.2020. године