Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - набавка канцеларијског намештаја
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:24. 06. 2019.
Ид:ЦЈН 09/2019

Одлука о измени уговора за партију 1 - објављено 21.11.2019. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - објављено 24.06.2019. године