Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - одржавања комуникационе опреме, оптике и ИП телефоније
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:16. 10. 2019.
Ид:ЦЈН 08/2019

Обавештење о закљученом уговору - објављено 05.10.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 16.10.2019. године