Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Набавка канцеларијског материјала
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:02. 08. 2019.
Ид:ЦЈН 07/2019

Обавештење о закљученом уговору за партију 4 - објављено 22.09.2020. године
Обавештење о закљученим уговорима - објављено 18.09.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 12.05.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 10 - објављено 06.02.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 6 - објављено 04.02.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 19 - објављено 19.11.2019. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 8 - објављено 02.08.2019. године