Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - набавка папирне конфекције
Објављено:14. 06. 2019.
Ид:ЦЈН 06/2019

Обавештење о закљученом уговору за партије 2 и 3 - објављено 22.06.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 14.06.2019. године