Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Набавка електричне енергије
Објављено:21. 06. 2019.
Ид:ЦЈН 05/2019

Обавештење о закљученом уговору - објављено 04.06.2020. године
Одлука о измени уговора за набавку електричне енергије - објављено 03.02.2020. године
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума - објављено 21.06.2019. године