Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - услуге пеноса путем оптичких влакана - dark fibe
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:18. 10. 2019.
Ид:ЦЈН 04/2019

Обавештење о закљученом уговору - објављено 18.10.2019. године